RİSK YÖNETİMİ

RİSK YÖNETİMİ

Sosyal sorumluluğu iş modelimize entegre etmek bizim için önemli bir hedef. Faaliyetlerimizin çevre, tüketiciler, topluluklar, paydaşlarımız ve toplumun bütün üyelerini nasıl etkilediğini titizlikle gözlemliyoruz, ve toplumsal büyüme ve gelişimi teşvik ederek kamu yararını etkin bir şekilde geliştirmeye çabalıyoruz.

Yukarıdaki hedeflere ulaşmak için, toplumsal ve çevresel yönleri de dahil olmak üzere bütün sorumluluk alanlarını kapsayan Kalite Yönetim Standartlarını bünyemize uyarlayarak yeni bir Entegre Yönetim Sistemini uygulamaya sokuyoruz. Şu ana kadar ISO 9001 (kalite) belgesini almış bulunuyoruz; ISO 14001 (çevre) ve OHSAS 18001 (işçi sağlığı ve güvenliği) belgelerini de faaliyette olan bütün işletmelerimiz için almak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Formal HSEC eğitimlerimiz yanında, farkındalık geliştirme ve etkin gözlemleme çalışmalarımız ACE bünyesinde sürmektedir.

Operasyonel Risk Yönetimi: Risk ve yerel faktörleri önceden anlamak, riskleri ve kazaları azaltmak için büyük önem taşımaktadır. Yöneticilerimizin dinamik yaklaşımı ve deneyimi etkin risk yönetimindeki başarımızın temel taşıdır.

Relationship

İLİŞKİLER

Şeffaflığın temel prensip sayıldığı uzun soluklu ilişkiler kurmak için çalışırız.

Cost Effectiveness

DÜŞÜK MALİYET

İş odağımızda her zaman; güvenlik, hizmet ve hızdan ödün vermeden müşterilerimiz için en değerli hizmeti üretmek vardır.

Diversification

ÇEŞİTLİLİK

Büyüme stratejimizin temel amaçlarından biri, belirsizlik ve riski en aza indirmek üzere çeşitlendirilmiş bir ürün portföyü oluşturmaktır.

Customer Focus

MÜŞTERİ ODAKLILIK

Müşterilerimizi anlamak için diğer tedarikçilerden ve hizmet sağlayıcılardan daha çok çalışmaya önem veririz.


Adaptice