SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE (SEÇ) POLİTİKASI

ACE SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE (SEÇ) POLİTİKASI

ACE, sağlık, emniyet ve çevre (SEÇ) konularında, Gümrüklü Antrepo, Depolama, Lojistik, Nakliye, Elleçleme, Stok Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri faaliyetleri kapsamında şirket yönetimi ve her çalışan, çevreyi koruyacak ve çalışanlarımızın iş güvenliğini sağlayacak şekilde davranmak ve çalışmak için ortaklaşa sorumludur ve taahhütte bulunur.

Bu alanda paydaşlarımızla bir bütünlük ve şeffaflık içerisinde çalışmaktayız. ACE, SEÇ ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasa ve kurallara uymakta olduğunu taahhüt etmektedir.

SEÇ Politikası taahhütlerimiz;

 • Sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak.
 • Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde çevreye olan etkilerimizi minimize etmek ve çevreyi korumak.
 • Çevre hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla lojistik sektöründe öncü olmak.
 • Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki bireylerin, toplumların ve paydaşlarımızın haklarına saygı gösterirken, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak.
 • SEÇ performansımızı sürekli artırmak, SEÇ yasa, yönetmelik, şirket içi standartlar ve diğer ilgili tüm yükümlülüklere tam uyum sağlamak.
 • Bütünlük, etik davranış, fırsat eşitliği ve karşılıklı saygı temelinde bir iş ortamı oluşturmak.
 • Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlamak.
 • Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak.
 • Uygulanabilir şartların yerine getirilmesini sağlamak.
 • Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak.
 • Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek.
 • SEÇ performansımızı sürekli arttırmak, raporlamak ve hedeflerimizi düzenli olarak gözden geçirmek.
 • Paydaşlarımıza, SEÇ performansımızla ilgili olarak net, doğru ve tarafsız bilgi sağlamak.
 • Tedarik zincirimiz boyunca SEÇ prensiplerimiz hakkında farkındalık sağlamaya çalışmak.
 • SEÇ yönetim sisteminin etkin şekilde çalıştığından ve uygulandığından emin olmak.
 • İç ve dış paydaşlarımıza, ACE`nin en üst seviyede SEÇ performansına ulaşmak için taahütlerini yerine getirme konusunda çalıştığını ispatlamak.
 • Relationship

  İLİŞKİLER

  Şeffaflığın temel prensip sayıldığı uzun soluklu ilişkiler kurmak için çalışırız.

  Cost Effectiveness

  DÜŞÜK MALİYET

  İş odağımızda her zaman; güvenlik, hizmet ve hızdan ödün vermeden müşterilerimiz için en değerli hizmeti üretmek vardır.

  Diversification

  ÇEŞİTLİLİK

  Büyüme stratejimizin temel amaçlarından biri, belirsizlik ve riski en aza indirmek üzere çeşitlendirilmiş bir ürün portföyü oluşturmaktır.

  Customer Focus

  MÜŞTERİ ODAKLILIK

  Müşterilerimizi anlamak için diğer tedarikçilerden ve hizmet sağlayıcılardan daha çok çalışmaya önem veririz.


  Adaptice