SOSYAL SORUMLULUK

SOSYAL SORUMLULUK.
BİZİM GELECEĞİMİZ DÜNYANIN GELECEĞİ

ACE olarak faaliyetlerimizin küresel boyutta ve toplumların pek çok katmanını etkileyen ölçekte olması, bizi kurumsal sosyal sorumluluk alanında çok daha kararlı, bilinçli ve titiz davranmaya yöneltmekte.

Bugün pek çok ülkede kurumsal sosyal sorumluluk, yönetimler tarafından zorunlu uygulamalarla iş dünyasının ayrılmaz bir parçası haline getirilmiştir. ACE, bu alandaki standart uygulamaların ötesine geçerek, proaktif bir yaklaşımla geleceğe dönük sorumluluk stratejileri geliştirmek için çalışmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluğun yöneldiği muhataplar kadar, projeleri başlatan, doğru ve kararlı olarak uygulayan kuruma da önemli katkıları olduğu bilinciyle, uzun vadeli ve doğru tasarlanmış projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz.
Uzun vadede doğa ve çevre, çalışanlarımız, sosyal topluluklar, paydaşlarımız ve dünya toplumu için attığımız her olumlu adımın, bu dünyanın bir parçası olan ACE’nin de ömrünü, iş kalitesini ve kârlılığını artıracağını bilerek adım atıyoruz.

“Art of Trade”, Metal ve İnsan İşbirliğine Övgü

“Art of Trade” bir sanat eseri, alüminyum, çelik ve bakırdan üretilmiş bir heykeldir. Bir Türk sanatçısı tarafından tasarlanmış ve AzerbaycanÇin ve Türkiye menşei metaller kullanılmak suretiyle Çin, Birleşik Krallık ve Türkiye’den zanaatkarların işbirliğiyle meydana getirilmiştir.

“Art of Trade” in yapımı bir depolama ve tedarik zinciri yönetimi şirketi olan ve daha çok demir ve demir dışı metaller ile minerallerin güvenli bir şekilde depolanmasını ve lojistiğini sağlayan ACE tarafından gerçekleştirilmiştir. ACE, heykelin yapımında kullanılan metallerin medeniyete ve aynı zamanda şirketin faaliyetlerine olan önemli katkısı için minnettardır.

Sanatçı ile zanaatkarların heykelin yaratılması için yaptıkları birliktelik tarihi İpek Yolu  bölgesindeki işbirliği ihtiyacını sembolize etmektedir. Yapımda kullanılan metallerin temin edildiği ülkeler İpek Yolu üzerinde ve etrafında yaşayan insanların karşılıklı bağımlılığını sembolize etmek üzere seçilmiştir.

 

Yardım ve Anlayış Geleneği Oluşturmak

“Art of Trade” aynı zamanda gelecek yıllarda yapılacak olan  bir dizi sanat eserinin birincisidir. Proje, UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile ortaklık yapmak suretiyle yardım toplamayı, İpek Yolu üzerindeki ve etrafındaki sorunlara yönelik farkındalık yaratmayı ve İpek Yolu boyunca UNICEF’in gerçekleştirdiği çalışmalar için hayırseverlerden bağış toplamayı amaçlamaktadır. 

Proje web sitesi;
https://www.aceartoftrade.com/

Relationship

İLİŞKİLER

Şeffaflığın temel prensip sayıldığı uzun soluklu ilişkiler kurmak için çalışırız.

Cost Effectiveness

DÜŞÜK MALİYET

İş odağımızda her zaman; güvenlik, hizmet ve hızdan ödün vermeden müşterilerimiz için en değerli hizmeti üretmek vardır.

Diversification

ÇEŞİTLİLİK

Büyüme stratejimizin temel amaçlarından biri, belirsizlik ve riski en aza indirmek üzere çeşitlendirilmiş bir ürün portföyü oluşturmaktır.

Customer Focus

MÜŞTERİ ODAKLILIK

Müşterilerimizi anlamak için diğer tedarikçilerden ve hizmet sağlayıcılardan daha çok çalışmaya önem veririz.


Adaptice